0989771177 - 0909129698 -
TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ TRẢ LỜI KHI KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN
blog

TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ TRẢ LỜI KHI KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN

26/10/2022
Ngày 05/10 vừa qua, BVTM EMCAS đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng lắng nghe và trả lời khi khách hàng phàn nàn, bổ sung kiến thức mới cho nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện ngày một tốt hơn. 
Chia sẻ