0989771177 - 0909129698 -
Banner Introndution

EMCAS Cosmetic Clinic

The EMCAS Team
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Trần Ngọc Phương Thảo

Bác sĩ Trần Ngọc Phương Thảo

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Đinh Ngọc Quỳnh Như

Bác sĩ Đinh Ngọc Quỳnh Như

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS