0989771177 - 0909129698 -
TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ TRẢ LỜI KHI KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN
blog

TẬP HUẤN KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ TRẢ LỜI KHI KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN

26/10/2022
Ngày 05/10 vừa qua, BVTM EMCAS đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng lắng nghe và trả lời khi khách hàng phàn nàn, bổ sung kiến thức mới cho nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện ngày một tốt hơn. 
 

Tại BVTM EMCAS, Chuyên viên tư vấn và Điều dưỡng là đội ngũ kế cận và gần gũi với khách hàng nhất, thường được ví von là bộ phận “làm dâu trăm họ”. Trong công việc hàng ngày của họ, giao tiếp là chìa khóa quan trọng để thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, quyết định hiệu quả công việc. Ứng xử tốt còn là điểm cộng thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc.

​​​​Ngày 05/10 vừa qua, BVTM EMCAS đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng lắng nghe và trả lời khi khách hàng phàn nàn, bổ sung kiến thức mới cho nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện ngày một tốt hơn. 

Chia sẻ