0989771177 - 0909129698 -
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” KHÓA 01/2022
blog

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” KHÓA 01/2022

07/11/2022
Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học BVTM EMCAS xin trân trọng thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục CME “An toàn người bệnh” khóa 01/2022.
Chia sẻ