0989771177 - 0909129698 -
ĐẢNG ỦY - BỘ TƯ LỆNH TP.HCM TRI ÂN BVTM EMCAS 
blog

ĐẢNG ỦY - BỘ TƯ LỆNH TP.HCM TRI ÂN BVTM EMCAS 

26/10/2022
Đảng Ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quà tặng tri ân BVTM EMCAS đã hỗ trợ Lực lượng vũ trang thành phố phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. 
Chia sẻ