0989771177 - 0909129698 -
BVTM EMCAS TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
blog

BVTM EMCAS TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

04/10/2022
Hỗ trợ định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong bộ máy công ty là hành động góp sức, chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch hiệu quả

Thực hiện Công văn số 5196/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Lãnh đạo BVTM EMCAS kêu gọi bác sĩ, cán bộ y tế, nhân viên bệnh viện cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp chống dịch theo thông điệp “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vaccine + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác”.

 
 

Hỗ trợ định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong bộ máy công ty là hành động góp sức, chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch hiệu quả. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, EMCAS tăng cường truyền thông bằng áp phích trong khuôn viên bệnh viện, tăng cường truyền thông bài viết, hình ảnh trên trang thông tin chính thức của bệnh viện, nhờ đó truyền tải thông tin chính chống, đầy đủ, kịp thời đến mọi người. 

Chia sẻ