0989771177 - 0909129698 -
TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ CHO BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
blog

TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ CHO BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

07/11/2022
Ngày 26/10/2022 vừa qua, BVTM EMCAS đã tổ chức Hội thi “Kiểm tra tay nghề giỏi Bác sĩ, Điều dưỡng và Chăm sóc khách hàng 2022”
Nhằm duy trì tốt phong trào thi đua củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới phong cách thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và chăm sóc khách hàng, BVTM EMCAS đã tổ chức Hội thi “Kiểm tra tay nghề giỏi Bác sĩ, Điều dưỡng và Chăm sóc khách hàng 2022”
 
 
Hình thức thi trắc nghiệm, câu hỏi nhỏ hoặc tình huống lâm sàng với nội dung gồm các thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn ng tác gây mê - hồi sức, thông tư quy định về quản lý chất thải trong y tế, Quyết định số 7482 về Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật…
 
 
 
 
 
Thông qua kết quả cuộc thi sẽ giúp Ban Lãnh đạo chọn ra những bài làm xuất sắc nhất để khích lệ, động viên cán bộ nhân viên, đồng thời đánh giá thực chất trình độ nhân viên từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.
 
 
Chia sẻ