0989771177 - 0909129698 -
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
blog

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

26/10/2020
Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS xin trân trọng thông báo, bệnh viện đã chấm dứt Hợp đồng lao động với các Bác sĩ và Nhân viên có tên sau đây:
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS xin trân trọng thông báo cùng Quý Khách hàng, Quý Đồng nghiệp, Đối tác và công chúng:
Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã chấm dứt Hợp đồng Lao động với các Bác sĩ và Nhân viên có tên sau đây:

1. Bác sĩ Đoàn Duy Dũng
- Chức vụ: Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ.
- Kết thúc Hợp đồng Lao động: kể từ ngày 22/08/2020
 
chấm dứt Hợp đồng lao động emcas
 
chấm dứt Hợp đồng lao động emcas

2. Bác sĩ Bùi Lê Quý Tùng
- Chức vụ: Bác sĩ tại Khoa Khám bệnh.
- Kết thúc Hợp đồng Lao động: kể từ ngày 01/09/2020
 
3. Nhân viên Đinh Thị Thu Ngân
- Chức vụ: Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng, lễ tân.
- Kết thúc Hợp đồng Lao động: kể từ ngày 15/09/2020
 

4. Nhân viên Nguyễn Thị Hoài Thương
- Chức vụ: Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng.
- Kết thúc Hợp đồng Lao động: kể từ ngày 15/09/2020
 

5. Nhân viên Phạm Thị Thu Thảo
- Chức vụ: Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng.
- Kết thúc Hợp đồng Lao động: kể từ ngày 11/05/2020.
 
chấm dứt Hợp đồng lao động emcas

Kể từ thời điểm kết thúc Hợp đồng Lao động, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS không còn bất kỳ mối liên hệ hợp tác, làm việc nào với các cá nhân trên. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến các cá nhân trên sẽ không thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS.
Các cá nhân trên không được phép thay mặt, nhân danh Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS hay bất kỳ Bác sĩ, cá nhân nào đang làm việc tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đồng thời phải tuân thủ các Quy định, văn bản đã ký, cam kết với Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS trước khi nghỉ việc.
Mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS - Trân trọng thông báo!
 
Chia sẻ