0989771177 - 0909129698 -
LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NGÀY 02/03 – 11/03
blog
LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NGÀY 02/03 – 11/03
14/07/2020
Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, đồng thời kéo dài thời gian điều trị dẫn đến làm tăng chi phí điều trị. Vì vậy, ngày 2/3/2020 đến ngày 11/3/2020 vừa qua, Chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) “Kiểm soát nhiễm khuẩn” đã được Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS đưa về đào tạo cho Tất cả Điều dưỡng và Kỹ thuật viên chưa có chứng nhận về Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản.

LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NGÀY 02/03 – 11/03

 

Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, đồng thời kéo dài thời gian điều trị dẫn đến làm tăng chi phí điều trị. Vì vậy, ngày 2/3/2020 đến ngày 11/3/2020 vừa qua, Chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) “Kiểm soát nhiễm khuẩn” đã được Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS đưa về đào tạo cho Tất cả Điều dưỡng và Kỹ thuật viên chưa có chứng nhận về Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản.

 

 

  1. GIỚI THIỆU

Việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện kiến thức cơ bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho Nhân viên y tế tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS là cần thiết nhằm nâng cao kiến thức, từ đó tuân thủ đúng các nội dung thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được quy định, góp phần làm giảm hậu quả không mong muốn trong Thẩm mỹ, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng, chăm sóc, điều trị cho Khách hàng.

 

 

  1. MỤC TIÊU

Bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng cho toàn bộ Điều dưỡng và Kỹ thuật viên Bệnh viên EMCAS về Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần đảm bảo an toàn cho người nhận dịch vụ Thẩm mỹ, nhân viên y tế và cộng đồng.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có khả năng:

  • Trình bày được khái niệm và nguy cơ nhiễm khuẩn mắc phải trong các cơ sở y tế,
  • Phân tích được hiện trạng và những hành vi nguy cơ liên quan đến Kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Trình bày được khái niệm, mục đích, nguyên tắc và nội dung phòng ngừa chuẩn.
  • Trình bày được nguyên tắc và quy trình trong phân loại, thu gom và quản lý chất thải y tế.
  • Nhận thức về nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện thể hiện thực hành theo nguyên tắc và đúng quy trình nhằm giảm tối đa việc lây nhiễm.

 

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Toàn bộ nhân viên Điều dưỡng và Kỹ thuật viên Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

 

 

 

Chia sẻ