0989771177 - 0909129698 -
LỚP ĐÀO TẠO TẠI EMCAS: KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG - TƯ VẤN - GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
blog
LỚP ĐÀO TẠO TẠI EMCAS: KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG - TƯ VẤN - GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
16/07/2020
Nhằm giúp nhân viên y tế có thể nhận thấy được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tự trau dồi, cập nhật nhiều kiến thức để tư vấn, giáo dục sức khỏe cho khách hàng một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của bệnh viện, vào ngày 18/05/2020 - 20/05/2020, Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã tổ chức lớp học đào tạo kỹ năng “Truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe” cho toàn bộ điều dưỡng đang công tác chăm sóc khách hàng tại bệnh viện.
 
Truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc khách hàng và được xem là một trong những yếu tố giúp cải thiện chất lượng và tạo thêm niềm tin, sự hài lòng của khách hàng và người thân khách hàng đối với bệnh viện. 
 
Giáo dục sức khỏe không thể thay thế các dịch vụ y tế khác nhưng lại rất cần thiết, giúp cho khách hàng lựa chọn và sử dụng đúng những dịch vụ, hành vi tốt cho sức khỏe, mang lại hiệu quả cao với chi phí phù hợp.
 
HIỂU RÕ VỀ TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE
 
Truyền thông là quá trình trao đổi, chia sẻ những thông tin, kiến thức, thái độ và tình cảm giữa nhân viên y tế với khách hàng của mình, với mục đích giúp cho khách hàng tăng kiến thức, từ đó thay đổi thái độ và hành vi.
Giáo dục sức khỏe là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến khách hàng, giúp cho họ nâng cao được sự hiểu biết để thay đổi thái độ, chấp nhận và duy trì thực hiện những hành vi lành mạnh, có lợi cho sức khỏe.
 
 
LỚP TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI EMCAS
 
Vào ngày 18/05/2020 - 24/05/2020, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS tổ chức lớp đào tạo kỹ năng truyền thông tư vấn giáo dục sức khỏe dành cho tất cả điều dưỡng tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện. 
Tại buổi đào tạo, tất cả điều dưỡng được truyền tải các kiến thức cơ bản về:
  • Vai trò, vị trí truyền thông giáo dục sức khỏe
  • Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi sức khỏe
  • Các nguyên tắc, kỹ năng truyền thông giáo sức khỏe 
  • Các phương pháp giáo dục sức khỏe thường gặp tại bệnh viện
  • Cách thực hiện một buổi truyền thông hiệu quả
 
 
Công tác tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho khách hàng và người thân của khách hàng tại bệnh viện thẩm mỹ là vô cùng quan trọng, giúp cho họ có thêm kiến thức cơ bản trong việc tuân thủ quy trình điều trị để nhanh chóng có được kết quả như ý. Vì vậy, các nhân viên điều dưỡng tại EMCAS thực hiện việc học tập nghiêm túc, tiếp thu các kiến thức để thực hiện tốt công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho khách hàng tại bệnh viện.
 
Qua buổi đào tạo, các điều dưỡng tại EMCAS đã có thêm kỹ năng trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, góp phần đẩy mạnh công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho khách hàng và người thân khách hàng thực hiện nghiêm túc quá trình thẩm mỹ tại bệnh viện.
Chia sẻ