0989771177 - 0909129698 -
LỚP CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN 16/03 – 25/3/2020
blog
LỚP CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN 16/03 – 25/3/2020
16/07/2020
Sự tuân thủ những Nguyên tắc sẽ giúp điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân đúng mực và hiệu quả, không chủ quan gây ra những sai lầm cho người bệnh. Vì vậy, lớp “Chăm sóc người bệnh toàn diện” được Bệnh viện EMCAS đưa về giúp đội ngũ Điều dưỡng được Nâng cao kiến thức về Chăm sóc người bệnh. Đồng thời, cập nhật một số quy định, thông tư liên quan đến công tác chăm sóc.
 1. GIỚI THIỆU

Với mong muốn bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho những người trực tiếp chăm sóc và chữa bệnh người bệnh một cách toàn diện. Chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng nhiệm vụ chăm sóc người bệnh theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT với những phần:

 • Tổng quan về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định
 • Kế hoạch tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện
 • Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng và giao tiếp, ứng xử trong chăm sóc người bệnh
 • Tổ chức phân cấp chăm sóc và hỗ trợ, chăm sóc vệ sinh cá nhân, vận động cho người bệnh
 • Tổ chức chăm sóc phục hồi chức năng phòng ngừa biến chứng
 • Tổ chức ghi phiếu theo dõi, chăm sóc người bệnh và bình phiếu chăm sóc
 • Tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe.

 

 1. ĐỐI TƯỢNG

Toàn bộ nhân viên Điều dưỡng tham gia công tác chăm sóc Bệnh nhân tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS.

 

 1. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện” này, học viên có khả năng 

 • Nhận định và đánh giá được tình trạng người bệnh.
 • Phân tích được các nhu cầu cơ bản của người bệnh cần chăm sóc.
 • Trình bày được phương pháp can thiệp theo nhu cầu chăm sóc người bệnh.
 • Thực hành được lượng giá kết quả chăm sóc.
 • Đánh giá được tầm quan trọng và thực hiện ghi hồ sơ điều dưỡng hiệu quả.
 • Nhận thức về nhu cầu và hỗ trợ chăm sóc, thể hiện ý thức nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong phục hồi sức khỏe người bệnh.
Chia sẻ