0989771177 - 0909129698 -
Hội thi tay nghề Điều dưỡng, Kỹ thuật viên & Tư vấn năm 2020
blog
Hội thi tay nghề Điều dưỡng, Kỹ thuật viên & Tư vấn năm 2020
22/09/2020
Đến hẹn lại lên, vào ngày 07/07/2020. Phòng Điều dưỡng và Kế hoạch Tổng hợp tổ chức hội thi tay nghề cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Nhân viên tư vấn, với mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và tạo phong trào thi đua học tập góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện.
Hội thi diễn ra thường niên, toàn thể nhân viên phục vụ bệnh nhân cùng tham gia hội thi đầy đủ phần lý thuyết và thực hành do các Bác sỹ, các trưởng bộ phận giám sát cách công tâm.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:
 

Bác sỹ Phạm Xuân Khiêm dặn dò và khích lệ người thi tay nghề.
 

Nghiêm túc trong thì giờ thi kiểm tra lý thuyết.
 

  
Chia sẻ