0989 771177 - 0909 129698 -
Banner Introndution

EMCAS Cosmetic Clinic

About EMCAS Expert
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS