0989771177 - 0909129698 -
Banner Introndution

Dịch vụ tế bào gốc

Tế bào gốc là tế bào đặc biệt có khả năng phân hóa và khả năng tự nhân bản chính mình

Sự hiện diện của tế bào gốc đã mở ra những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong y sinh học. Với những đặc điểm và khả năng đặc biệt của mình, tế bào gốc sẽ là nguồn nguyên liệu thần kì, đa năng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, đặc biệt là những bệnh có hư hỏng tế bào hay bị suy giảm các thành phần tế bào chức năng.

Dịch vụ

Các dịch vụ Tế bào gốc tại EMCAS

Tìm hiểu Tế bào gốc
Đặc tính của Tế bào gốc

1Tế bào gốc là tế bào không chuyên dụng

Một đặc điểm cơ bản của tế bào gốc là nó không chứa một cấu trúc mô đặc biệt nào nên nó cũng không thực hiện một chức năng chuyên dụng nào. Tuy nhiên, các tế bào gốc không chuyên dụng này lại có thể biến đổi thành các tế bào chuyên dụng như tế bào cơ tim, tế bào máu, tế bào não…

1Tế bào gốc có thể tự phân chia và tái tạo trong thời gian dài

Không giống như tế bào cơ, tế bào máu hay tế bào não – không thể tự tái tạo, tế bào gốc có thể tự tái tạo và tái tạo nhiều lần. Trong các phòng thí nghiệm, một lượng tế bào gốc tương đối có thể tái tạo thành hàng triệu tế bào gốc khác trong thời gian vài tháng. Nếu sau một quá trình tái tạo, tế bào gốc vẫn là tế bào không chuyên dụng, có thể coi là tế bào mẹ, thì nó lại tiếp tục tái tạo thành các tế bào mới…

1Tế bào gốc có thể biến đổi thành tế bào chuyên dụng

Rất nhiều thí nghiệm được tiến hành cho thấy một số loại tế bào gốc trưởng thành là tế bào toàn năng. Có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác được gọi là tính linh hoạt (plasticity) hay sự chuyển biệt hóa (transdifferentiation). Khi tế bào gốc biến đổi thành tế bào chuyên dụng, quá trình này được gọi là sự phân ly.