0989771177 - 0909129698 -
Banner Introndution

bệnh viện thẩm mĩ EMCAS

Chuyên gia Emcas
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Bác sĩ Trần Ngọc Phương Thảo

Bác sĩ Trần Ngọc Phương Thảo

TS. BS. Phẫu thuật Thẩm mỹ, Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

ThS. BS. Gây mê Hồi sức

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Đinh Ngọc Quỳnh Như

Bác sĩ Đinh Ngọc Quỳnh Như

ThS. BS. Da liễu

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Ths. Bs. Chuyên khoa Ngoại tổng hợp