0989 771177 - 0909 129698 -
Banner Introndution

bệnh viện thẩm mĩ EMCAS

Chuyên gia EMCAS
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ EMCAS