0989771177 - 0909129698 -
Banner Introndution

bệnh viện thẩm mỹ EMCAS

Chuyên gia Emcas
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm

Giám đốc BVTM EMCAS

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng

Giám đốc Chuyên môn

TS.BS. Trần Ngọc Phương Thảo

TS.BS. Trần Ngọc Phương Thảo

Trưởng khoa PTTM

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung

Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Bác sĩ Trần Kim Hùng

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc

Phó khoa Răng hàm mặt

Bác sĩ Nguyễn Đình Hiển

Bác sĩ Nguyễn Đình Hiển

Trưởng Khoa Cấp cứu

Bác sĩ Phan Đông Vũ

Bác sĩ Phan Đông Vũ

Bác sĩ Hoàng Minh Trí

Bác sĩ Hoàng Minh Trí

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân

Bác sĩ Lê Quý Dũng

Bác sĩ Lê Quý Dũng

Bác sĩ Nguyễn Đỗ An Nhiên

Bác sĩ Nguyễn Đỗ An Nhiên