0989771177 - 0909129698 -
blog
HỘI THẢO "TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG"
22/06/2018
HỘI THẢO "TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG"

Chia sẻ
blog
Trao giải hội thi tay nghề Bệnh viện EMCAS
22/06/2018
Trao giải hội thi tay nghề Bệnh viện EMCAS

Trãi qua kỳ thi tay nghề hàng năm toàn bệnh viện, hôm nay 12/09/2020 Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS đã tổ chức trao giải cho người tham dự có điểm số và thành tích cao trong công tác.

Chia sẻ
blog
BỆNH VIỆN EMCAS BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
22/06/2018
BỆNH VIỆN EMCAS BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Nhân viên Bệnh viện EMCAS đồng loạt đánh giá sự hài lòng đối với công việc. So sánh khác biệt về mức độ hài lòng giữa các khoa, khối, ghi nhận các ý kiến.

Chia sẻ
blog
SINH HOẠT KHOA HỌC: PHẪU THUẬT CẮM IMPLANT KHÔNG LẬT VẠT - BÁC SĨ TRẦN CHÂU BẢO PHÚC
22/06/2018
SINH HOẠT KHOA HỌC: PHẪU THUẬT CẮM IMPLANT KHÔNG LẬT VẠT - BÁC SĨ TRẦN CHÂU BẢO PHÚC

Ngày 27/7/2020 vừa qua, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS đã tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học về "Phẫu thuật cắm Implant không lật vạt" nhằm cung cấp Kiến thức mới về Máng hướng dẫn phẫu thuật 3D do Bác sĩ Trần Châu Bảo Phúc trình bày.

Chia sẻ